DSpace@ETÜ, Erzurum Teknik Üniversitesi’nin Açık Erişim sistemidir. Bu sistem üniversitemiz tarafından oluşturulan akademik yayınları, uluslararası standartlarda depolamak ve açık erişime sunmak üzere kurulmuştur. DSpace@ETÜ, üniversitemiz bünyesinde üretilen makaleler, tezler, kitap/kitap bölümleri, konferans bildirileri/sunumlar, teknik dokümanlar/kılavuzlar, proje çıktıları ve öğretim nesneleri gibi akademik materyalleri içermektedir.

Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.

Recently Added

View more